Zawiadomienie DMP


O stowarzyszeniu

 Długodystansowe MP

Galeria

Forum

Linki

Kontakt

Indexzawiadomienie.zip

 

 

Długodystansowe Mistrzostwa Polski w klasach 730, Micro, Sympathy

1.  Regaty odbędą się w dniach 30 czerwiec – 1 lipiec 2001r, miejsce regat – Stanica Wodna w Murzynowie k/Płocka nad Zalewem Włocławskim

2.    Organizator regat - Stowarzyszenie Żeglarstwa Regatowego – Cierszewo
09 - 400 Płock ul. Traugutta 8/12 tel  0 503 095 525
http://www.cierszewo.com.pl/stowarzyszenie
e-mail: stowarzyszenie@com.pl

3.   Regaty „ Długodystansowe Mistrzostwa Polski”  rozegrane zostaną wg. Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF , przepisów pomiarowych związków klasowych 730, Micro, Sympathy, instrukcji żeglugi, oraz niniejszego zawiadomienia.

4.  Regaty rozegrane zostaną w klasach: 730, Micro P, Micro T,  Sympathy 600. Warunkiem utworzenia klasy jest zgłoszenie się minimum 3 jachtów.

5.   Zgłoszenia zawodników do regat w dniu  29 czerwca w godzinach 1700 – 2000 i w dniu 30 czerwca w godzinach 730 - 900. Uroczyste otwarcie regat i odprawa sterników o godzinie 930, przewidywany start o godzinie 1000.

6.  Instrukcja Żeglugi oraz mapa Zalewu Włocławskiego dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia do zawodów. Wszystkie komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń Komisji Regatowej.

7.  Przewiduje się rozegranie jednego wyścigu na trasie Murzynowo – Włocławek – Płock – Murzynowo z możliwością skrócenia.

8.  Wpisowe do regat wynosi 50 zł od łódki + 10 zł od każdej osoby załogi.

9.  Trasę wraz z opisem znaków, ich kolejności oraz sposób ich okrążania i mijania  Komisja Regatowa poda na szkicu na odprawie sterników.

10.  Stosowany będzie system małych punktów - LPS określony w przepisie A 2 PRŻ.

11. Organizatorzy zapewniają bezpłatne noclegi i wyżywienie po uprzednim wypełnieniu ankiety (wstępnego zgłoszenia) i wysłaniu jej na adres organizatora lub drogą internetu do dnia 30 kwietnia 2001 r.

12. Transport między bazą regat a miejscem noclegów zapewniają organizatorzy.

13. Nagrody- Zawodnicy z miejsc I,  II, III w poszczególnych klasach otrzymują puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Zawodnicy z miejsc IV – X otrzymują dyplomy.

 

                                                                                                   ORGANIZATORZY

All rights reserved. Copyright 2000 by K6