Długodystansowe Mistrzostwa Polski  *** Sympathy 600 ***  Długodystansowe Mistrzostwa Polski


O stowarzyszeniu

DMP

Galeria

Forum

Linki

Kontakt

Index

 

 

 

Stowarzyszenie klasy Sympathy 600

   Sympathy 600 to klasa stosunkowo "młoda" na naszych wodach. Stowarzyszenie klasy Sympathy powstało w roku 1997 przede wszystkim w celu reprezentowania interesów żeglarzy ścigających się na Sympatiach. Stowarzyszenie zajmuje się także organizowaniem regat oraz szeroko pojętym promowaniem idei narodowej klasy monotypowej, jaką jest Sympathy 600.

    Ciężar jachtu gotowego do regat bez załogi nie może być mniejszy niż:

  • dla klasy SYMPATHY 600 RT 550 kg
  • dla klasy SYMPATHY 600 R 470 kg

    Załogę jachtu stanowią min. 3 osoby, przy czym żaden z członków załogi nie może mieć mniej niż 7 lat.

    Powierzchnia żagli głównych : grota i foka nie może przekroczyć 25 m2 liczonych w/g formuły pomiarowej z załącznika 1 i sposobu pomiaru żagli w klasie micro. Dopuszcza się używanie jednego żagla dodatkowego: spinakera lub genakera. Powierzchnia żagla dodatkowego nie może przekroczyć 30m2 liczonego w/g formuły pomiarowej.

   Każdy jacht klasy SYMPATHY 600 R i 600 RT musi posiadać ważny certyfikat pomiarowy wystawiony przez Polskie Stowarzyszenie Klasy SYMPATHY 600 zwane dalej Stowarzyszeniem, stwierdzający zgodność jachtu z przepisami klasy.

 

 informacje ze strony http://www.sympathy600.pl


All rights reserved. Copyright 2000 by K6