Zawiadomienie o regatach


O Stowarzyszeniu

Długodystansowe MP

Galeria

Linki

Forum

Kontakt

Index 

"O Puchar Politechniki Warszawskiej"

 

1.  Regaty odbędą się w dniu 26(27) maja 2001 r. na Wiśle w pobliżu przystani „Morka” w Płocku. Dla przeprowadzenia regat przystań udostępnia dla zawodników i publiczności Oddział Nadwiślański PTTK „Morka”.

2.  Organizatorem regat jest Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Politechniki Warszawskiej w Płocku przy współudziale Stowarzyszenia Absolwentów tej Uczelni.

3.  Regaty o Puchar Politechniki Warszawskiej organizowane z okazji Jubileuszu 175 lat Tradycji Politechniki Warszawskiej rozegrane zostaną według Przepisów Regatowych Żeglarskich ISAF, przepisów IYRU, Instrukcji żeglugi oraz niniejszego zawiadomienia.

4.  Regaty rozegrane zostaną w klasach Omega, T1, T2, T3. Warunkiem otwarcia klasy jest zgłoszenie się minimum 5 jachtów.

5.  Zgłoszenie zawodników do regat w dniu 26 maja 2001 r. w godz. 800 – 1030  .Uroczyste otwarcie regat i odpraw sterników o godz. 1100,przewidywany start do pierwszego wyścigu o godz. 1130.

6.  Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia do zawodów. Wszystkie komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń Komisji Regatowej.

7.  Przewiduje się rozegranie 3 wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu minimum 2 wyścigów. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (całkowity brak wiatru biegi rozegrane zostaną w dniu 27 maja 2001 r.

8.  Wpisowe do regat wynosi 10 zł.

9.  Trasę regat wraz z opisem znaków, ich kolejności oraz sposób ich okrążania i mijania Komisja Regatowa poda na szkicu przy odprawie sterników.

10. Organizatorzy zalecają zachowanie się uczestników zgodnie z etyką żeglarską.

11. Nagrody. Zawodnicy z miejsc I, II, III w poszczególnych klasach otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Za zwycięstwo drużynowe klub otrzymuje puchar. Do punktacji drużynowej bierze się pod uwagę wszystkie jachty, które prawidłowo ukończyły regaty.

ORGANIZATORZY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


All rights reserved. Copyright 2000 by K6