Zawiadomienie o regatach


O Stowarzyszeniu

Długodystansowe MP

Galeria

Linki

Forum

Kontakt

Index 

Puchar Prezydenta Miasta Płocka
Puchar Prezesa Naftoremont Płock w klasie Victoria

 

1.  Regaty odbędą się  2 czerwieca  2001r, miejsce regat – Stanica Żeglarska K.W. Naftoremont Zefir Płock (przy ujęciu wody PKN)

2.  Organizator regat- K.W. Naftoremont Zefir Płock tel.(024)2626901 Kom. 0 503 095 525

3.  Regaty  „Puchar Prezydenta Miasta Płocka", „Puchar Prezesa Naftoremont Płock w klasie Victoria” rozegrane zostaną wg. Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF , przepisów pomiarowych klasy Omega , Micro, formuły pomiarowej WTR z wyłączeniem powierzchni żagli, założeń projektowych trymu turystycznego dla jachtu typu Victoria (miecz obrotowy),  instrukcji żeglugi, oraz niniejszego zawiadomienia.

4.   Regaty rozegrane zostaną w klasach: Victoria (trym turystyczny- miecz obrotowy), T1, T2, T3, Omega, Open, Micro T, wydzielonych (Venus, Orion, Ostróda). Warunkiem utworzenia klasy jest zgłoszenie się minimum 3 jachtów.

5.  Powierzchnie żagli – T1-20 m2 ,  T 2-25 m2  , T3-30 m2

6.  Zgłoszenia zawodników do regat w dniu  1 czerwca w godzinach 1700 – 2000 i w dniu 2 czerwca w godzinach 730 – 930. Uroczyste otwarcie regat i odprawa sterników o godzinie 1000, przewidywany start o godzinie 1030.

7.  Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia do zawodów. Wszystkie komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń Komisji Regatowej.

8.   Przewiduje się rozegranie czterech wyścigów w tym długodystansowego. Wpisowe do regat wynosi 20 zł od łódki. Przy rozegraniu czterech wyścigów najgorszy będzie odrzucony. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu minimum dwóch wyścigów.

9.  Trasę wraz z opisem znaków, ich kolejności oraz sposób ich okrążania i mijania  Komisja Regatowa poda na szkicu na odprawie sterników.

10. Puchar Prezydenta Miasta Płocka  otrzyma najszybszy jacht  klasyfikacji generalnej wyłoniony w wyścigu długodystansowym ze wspólnego startu.

11. Puchar Prezesa Naftoremont Płock otrzyma najszybszy jacht klasy Victoria wyłoniony ze wszystkich wyścigów.

12. Stosowany będzie system małych punktów - LPS określony w przepisie A 2 PRŻ.

13. Nagrody- Zawodnicy z miejsc I,  II, III w poszczególnych klasach otrzymują puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, klasy wydzielone tylko dyplomy i nagrody rzeczowe.

                                                                                                           ORGANIZATORZY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


All rights reserved. Copyright 2000 by K6