Zawiadomienie Puchar SŻR-Cierszewo


O stowarzyszeniu

 Długodystansowe MP

Galeria

Forum

Linki

Kontakt

Index
zawiadomienie.zip

 

 

 

Puchar Stowarzyszenia Żeglarstwa Regatowego - Cierszewo

1.     Regaty odbędą się w dniach 30 czerwiec – 1 lipiec 2001r (dla klas 730, Micro P, Micro T, Sympathy – tylko 1 lipiec 2001 r) , miejsce regat – Stanica Wodna w Murzynowie k. Płocka nad Zalewem Włocławskim

2.  Organizator regat- Stowarzyszenie Żeglarstwa Regatowego – Cierszewo
09 - 400 Płock ul. Traugutta 8/12 tel  0 503 095 525
http://cierszewo.com.pl/stowarzyszenie
e-mail: stowarzyszenie@cierszewo.com.pl

3.  Regaty „Stowarzyszenia Żeglarstwa Regatowego - Cierszewo”  rozegrane zostaną wg. Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF , przepisów pomiarowych klasy Omega , formuły pomiarowej WTR z wyłączeniem powierzchni żagli, przepisów związków klasowych Micro, Sympathy, 730,  instrukcji żeglugi, oraz niniejszego zawiadomienia.

4.  Regaty rozegrane zostaną w klasach: 730, Micro P, Micro T,  Sympathy 600, T1, T2, T3, Omega, Open, klasy wydzielone (Venus, Orion, Ostróda). Warunkiem utworzenia klasy jest zgłoszenie się minimum 3 jachtów

5.  Powierzchnie żagli: T1-20 m2 ,  T 2-25 m2  , T3-30 m2

6.  Zgłoszenia zawodników do regat w dniu  29 czerwca w godzinach 1700 – 2000 i w dniu 30 czerwca w godzinach 730 - 900. Uroczyste otwarcie regat i odprawa sterników o godzinie 930, przewidywany start o godzinie 1000.

7.  Instrukcja Żeglugi dostępna będzie dla zawodników w chwili zgłoszenia do zawodów. Wszystkie komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń Komisji Regatowej.

8.  Przewiduje się rozegranie pięciu wyścigów w tym długodystansowego (dla klas 730, Micro P i T, Sympathy   tylko dwa wyścigi w niedzielę)

9.  Wpisowe do regat wynosi 30 zł od łódki zł od każdej osoby załogi. (dla klas 730, Micro P i T, Sympathy wpisowe w ramach DMP)

10. Trasę wraz z opisem znaków, ich kolejności oraz sposób ich okrążania i mijania  Komisja Regatowa poda na szkicu na odprawie sterników.

11.  Stosowany będzie system małych punktów - LPS określony w przepisie A 2 PRŻ.

12. Organizatorzy zapewniają bezpłatne noclegi  i wyżywienie, (bezpłatne noclegi, tylko klasa omega i open).

13. Transport między bazą regat a miejscem noclegów zapewniają organizatorzy.

14. Nagrody- Zawodnicy z miejsc I,  II, III w poszczególnych klasach otrzymują puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

                                                                                                            ORGANIZATORZY

 


All rights reserved. Copyright 2000 by K6